۱۴۰۲ شنبه ۱۲ اسفند
درباره هیات نظارت استانی
هیات نظارت وارزیابی آموزش عالی استان اصفهان به کارایی واثر بخشی نظام آموزشی کمک می کند وموجب دریافت بازخوردهای مثبت واصلاح کارکرد سیستم ودر جهت صحیح قرار گرفتن مسیر دانشگاهها وموسسات می گردد.
اعضای هیات نظارت استان اصفهان به شرح ذیل می باشد :
 
جستجو
زیر نظام های آموزشی
خدمات و عضویت
آئین نامه ها
دانشجویی فرهنگی
فعالیت های غیرمجاز
سامانه ها
موسسات آموزش آزاد مجاز
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خیابان هزار جریب - دانشگاه اصفهان - معاونت آموزشی - طبقه اول - دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استانی
کدپستی: 8174673441
E-mail: 
nezarat.ostani@staf.ui.ac.ir
 
تلفن: 37932895-031 تلفکس: 36688303-031
Powered by DorsaPortal